Situácia s padajúcimi kameňmi na ceste v Rudinke by mala byť vyriešená do konca roka 2017

Dotknuté organizácie pracujú na riešení, ktoré predmetný úsek zabezpečí tak, aby na cestu kamene nepadali.

RUDINKA. Problém s padajúcimi kameňmi na ceste III/2095, ktorý trápi nielen obyvateľov obce Rudinka, ale všetkých účastníkov cestnej premávky, ktorí tadiaľto prechádzajú, plánuje Správa ciest Žilinského kraja vyriešiť v priebehu nasledujúcich mesiacov. V minulom vydaní Kysuckého Večerníka sme informovali o jednom z posledných nebezpečných zosuvov kameňov na túto cestu. Keďže to vôbec nebol ojedinelý prípad a kamene začínajú na cestu padať čoraz častejšie, obrátili sme sa so žiadosťou o informácie priamo na Žilinský samosprávny kraj odkiaľ nám 4.10.2017 prišla pozitívna správa.
„Kvôli situácii s padajúcimi kameňmi zo svahu v obci Rudinka na ceste smerom do Vrania už boli zorganizované tri stretnutia so zástupcami obce, CHKO (keďže celý priľahlý svah už spadá do CHKO), urbár, projektantom, geológom, a zástupcami správy ciest. Momentálne projektant spolu s inžinierskym geológom spracúvajú minimálne dve variantné riešenia, ktoré odovzdajú SC ŽSK v 40. týždni; následne po odsúhlasení všetkými dotknutými organizáciami, chcú navrhnuté riešenie zrealizovať do konca roka 2017,” informoval o  prebiehajúcom riešení situácie Peter Kubica z odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK.

 

Petronela Hercová Snímka: autorka

Hodnotiť článok: 
No votes yet