Diviaky sa nasťahovali už aj na sídlisko Žarec. Treba sa ich báť?

Diviaky sa stávajú zvieratami, ktoré už nemusíte stretnúť len v lese či zoologickej záhrade. Čoraz častejšie je ich vidieť aj priamo v mestách či obciach. Samozrejme, že myslíme na tie klasické – štvornohé :) Pri troche šťastia sa o ich návšteve v blízkosti svojho príbytku dozviete až vďaka stopám v podobe rozrytých plôch, ktoré po sebe zanechávajú. Najnovšie sa takéto doslova „oraniská“ objavili na sídlisku Žarec priamo medzi panelákmi.

  „Je to hrozné, bojíme sa. Často dochádzam z poobednej už po tme. Keď mám rannú, idem zasa po tme. Bojím sa, že diviakov stretnem. Neviem, čo by som robila,“ sťažuje sa pani Anna. Z návštevy neželaných hostí nie sú nadšení ani ostatní obyvatelia. Okrem strachu z napadnutia sú nájazdy diviakov aj estetickým problémom. „V okolí bytových domov sa hrajú deti, rozryté miesta sú po dažďoch samé blato,“ povedala obyvateľka Žarca Michaela. 
„Expanzia diviačej zveri nepredstavuje len problematiku regiónu Kysúc, ale týka sa celého územia Slovenska a okolitých štátov,“ skonštatovala vedúca kancelárie OPK Čadca Erika Kriaková. Lov zveri a teda regulácia jej stavov prebieha podľa nej v zmysle platnej legislatívy a plánu chovu a lovu. „Diviaky a diviačice sa lovia v čase od 1.7. do 15.1., diviačatá a lanštiaky celoročne. Samotné poľovnícke plánovanie je zostavované tak, aby okrem iného bola zabezpečená ochrana poľnohospodárskej a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou. Početnosť populácie u nás zisťujú poľovníci celoročne sčítavaním zveri. Početnosť zaznamenávajú poľovnícki hospodári v prehľadoch stavu zveri, ktoré zasielajú k 31.3. príslušným okresným úradom,“ vysvetlila Kriaková.
   Užívatelia poľovných revírov, ktorí uvedený plán splnia, môžu na základe § 30 ods. 10 zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať v priebehu poľovníckej sezóny okresný úrad o navýšenie plánu lovu. Podľa slov vedúcej kancelárie v priebehu tejto poľovníckej sezóny užívatelia poľovných revírov, kde boli škody zverou evidované vo zvýšenej miere, požiadali o zmenu plánu chovu a lovu. Okrem lovu zveri, poľovníci využívajú k eliminácii škôd zverou napr. vysievanie odpútavacích plodín a políčok pre zver, odvádzacie prikrmovanie.
„Človek si však musí uvedomiť skutočnosť, že prirodzeným prostredím zveri je príroda, lesy a lúky či remízky.  Vidíme, že človek obsadzuje stále viac a viac prirodzený areál výskytu zveri výstavbou sídiel, priemyslom a zver nerozoznáva hranice, poľovnú a nepoľovnú plochu. Výskyt zveri v blízkosti obydlí môžeme pripísať jednak ich lokalizácii v tesnej blízkosti prirodzeného areálu ich výskytu a taktiež skutočnosti, že práve v týchto miestach zver nachádza rôzne potravinové zdroje, ktoré sú pre ňu lákadlom ako sú napríklad bioodpad, plody ovocných stromov a podobne,“ povedala Kriaková. 
Hovorí, že niekedy si pri návšteve lesa ani neuvedomíme, že zver je v našej blízkosti. Odpočíva v húštine alebo pod stromom a vôbec ju neregistrujeme.  Netreba mať teda zbytočné obavy.  „Pokiaľ dôjde k náhodnému stretu s človekom, zver nie je nebezpečná, práve naopak, je plachá a utečie. Agresívne môžu byť jedine diviačice s mladými, ktoré sa snažia chrániť svoje potomstvo, prípadne poranené jedince,“ dodala vedúca kancelárie.

 

-mm-

snímka Michaela Kopáčová

Hodnotiť článok: 
Average: 2 (1 vote)