Vydarený 1. festival seniorov Kysúc

Pred niekoľkými dňami, za krásneho slnečného dňa  pozýval piesňami krojovaný sprievod mladých aj seniorov na 1. ročník festivalu. Zišlo sa nás 210 účinkujúcich. Na Matičnom námestí sa ozýval spev takmer celý deň. Začiatok slávnostného otvorenia sa začal spevom všetkých prítomných súborov zaspievaním piesne Kysuca s pridaním spevu aj prítomných.  Krásnymi veršami podujatie otvorila  moderátorka  E. Houštecká. Po nej požiadal o príhovor prednosta Okresného úradu v Čadci J. Šimčisko. Svojou účasťou nás potešili aj zástupcovia politického a verejného života, aby povzbudili seniorov pri ich vystúpeniach. Vystúpilo 12 súborov. Úvod festivalu patril mladým, ktorí pozdravili seniorov krásnym spevom, spevácka skupina zo ZUŠ M.R. Štefánika, svojím tancom a spevom sa predstavili deti zo Špeciálnej základnej školy v Čadci. Ako hostia vystúpil v krásnych krojoch  detský  súbor svojimi piesňami  a tancami zožali veľký úspech. Ako hostia sa na pódiu predviedli spevácka skupina SIHOTIAR z Trenčína, ktorá je naším družobným súborom. Ako prvá vystúpila spevácka skupina Slnečnice, ktorá prekvapila prítomných výberom svojich piesní. Krásny spev priviedol veľa divákov. Chcem vyjadriť poďakovanie za pomoc hlavne darcom, ktorí nám finančne, ale aj organizačne pomohli: AKadémia vzdelávania, J.Pajer, J. Vražel, E. Pytliak, S. Holeščák, M.Kubala, P. Vancel, P. Polák. Najväčším poďakovaním, pre nás ako usporiadateľov, bola veľká spokojnosť účastníkov-spevákov, ktorí odchádzali  z nášho podujatia spokojní a tešia sa na ďalší festival. Festival sme ukončili veľkou veselicou nielen so spevákmi, ale aj členmi MsO JDS, kde nám hrali M. Galierik a Skupina Tyrkys. Pri príležitosti 10. výročia MsO JDS  v Čadci sme za pomoci financovania Žilinským samosprávnym krajom  a s  pomocou vydavateľstva MAGMA  pripravili buletin pre všetkých zúčastnených na tomto festivale. Tešíme sa, že naša činnosť je tak bohatá a máme sa čím pochváliť a tak sme aj naplnili nadpis buletinu RADOSŤ ZO ŽIVOTA.

 

Miroslava Mináriková snímka autorka

 

Hodnotiť článok: 
No votes yet