20 rokov úspešnej existencie jazykovej školy Akadémie vzdelávania v Čadci

Tento september si pripomíname 20. výročie od otvorenia prvého kurzu anglického jazyka v našej jazykovej škole. Ako to všetko vlastne začalo:
V lete 1997 sa pracovníci Akadémie vzdelávania v Čadci rozhodli, že to skúsia a pozvú do nášho mesta zahraničných lektorov na výuku angličtiny v jazykových kurzoch. V októbri sa tak stalo a Čadčania, ale aj ľudia z okolia začali navštevovať anglickú jazykovú školu s rodeným hovoriacim z USA. Vtedajší riaditeľ AV pobočka Čadca PhDr. Milan Gacík s pracovníčkou zabezpečili všetko potrebné pre zahraničného lektora a začiatok našej „jazykovky“ sa mohol úspešne spustiť.

 

Ako vyzerali jazykové kurzy v roku 1997?

Prvé kurzy boli dosť náročné a intenzívne. Vedomostné stupne boli rozdelené do trimestrov a chodilo sa každý deň na 2 vyučovacie hodiny – takže  to bola „makačka“, ale študenti veľmi rýchlo videli svoj pokrok a kontakt so zahraničným lektorom ich donútil naozaj na sebe pracovať.  Pridaná hodnota bol práve ten kontakt s lektorom či už počas vyučovania alebo aj mimo neho.

Kto boli v tom čase účastníci jazykovej školy?

Čo bolo naozaj super bol fakt, že v jednej skupine ste našli top manažéra, ale aj stredoškolského študenta. Naozaj to bol mix, ktorý v tej dobe nikomu nevadil – dnes už je potreba kurzy viac diverzifikovať. Vtedy si doba vyžadovala čo najskôr zvládnuť aspoň základy jazyka a to sme myslím v našich kurzoch zvládli. Mali sme šikovných študentov, ktorí začali ako úplní začiatočníci a vďaka intenzívnej príprave si za rok a pol urobili napr. Cambridgeský certifikát FCE alebo štátnicu – to bola pre mnohých obrovská motivácia a pre nás úžasná spätná väzba.

Ako sa Vám pracovalo s lektormi?

Postupne sa v Čadci vystriedali traja zahraniční lektori – jeden z USA a dvaja z Veľkej Británie. Práca s nimi bola náročná, nakoľko prišli do úplne nového, pre nich dosť „odlišného“ sveta, ale všetkým trom sa tu veľmi páčilo. Vďaka veľkému záujmu o kurzy  sme začali viac využívať aj slovenských lektorov - za tých 20 rokov sme spolupracovali s veľkým množstvom lektorov cudzích jazykov nielen angličtiny (mali sme napr. aj francúzskeho lektora). Rada by som všetkým lektorom aj týmto spôsobom poďakovala za ich prácu – lebo dobrý lektor je v jazykovom kurze určite minimálne polovica úspechu. Sme radi, že mnoho našich absolventov jazykových kurzov sa k nám postupne vrátilo ako vyštudovaní učitelia, ktorí práve u nás získali nielen vedomosti, ale aj lásku k cudziemu jazyku. Vždy sme sa snažili a robíme to stále, aby aj naši lektori mali radosť z práce a mali možnosť sa rozvíjať- či už navštíviť kurzy v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus + alebo zabezpečením nových doplnkových materiálov pre vyučovanie a pod.

 

Ako sa menila tvár jazykovej školy počas 20 ročnej existencie?

S postupom času sme zmenili intenzitu aj štruktúru kurzov. Prešli sme na polointenzívne kurzy a jazykové vzdelávanie sme rozdelili podľa veku na detskú  jazykovú školu,  jazykovú školu pre stredoškolákov, dospelých a aj seniorov. Táto forma umožňuje lektorovi viac prispôsobiť výber materiálov aj tém pre konkrétnu vekovú a vedomostnú skupinu. V podstate, keď k nám príde 6 ročné dieťa, môže u nás absolvovať kurzy až po maturitu. Samozrejme, ponúkame kurzy aj vo forme individuálnych kurzov, firemné kurzy, odborné kurzy, ale napríklad aj jazykový audit pre zamestnancov firmy, ktorý sme niekoľko krát realizovali aj pre veľké firmy ako je Heineken Slovakia. Rozšírili sme aj ponuku cudzích jazykov – učíme aj Slovenčinu pre cudzincov, nemčinu, francúzštinu a pod. Dôležitý je záujem našich klientov. Toto leto sme realizovali veľmi úspešný 4. ročník denného tábora Happy summer camp 2017, kde sa u nás vystriedalo skoro 50 detí – to je pre nás veľká radosť a motivácia hľadať nové možnosti realizácie. Veľký kus práce sa nám podaril  aj pri modernizácii školy – naše učebne sú vybavené internetom, interaktívnou tabuľou, využívame digitálne učebnice a iné didaktické pomôcky – snažíme sa proste ísť s dobou. Sme radi, že aj po 20tich rokoch existencie máme svojich priaznivcov – nových, ale aj takých, ktorí sa k nám radi vracajú.

 

Mgr. Jana Krkošková

 

Anglický jazykový tábor 2017

Hodnotiť článok: 
No votes yet