„Môj vzťah k tomuto chrámu je veľmi vrúcny, srdečný“, hovorí o Živčákovej, farár a správca farnosti Korňa, Ivan Mahrík.

Živčákovú, známu tiež aj ako kysucké Lurdy, navštevujú tisícky pútnikov. Do povedomia ľudí vošla v roku 1958, keď sa na tomto vrchu Turzovčanovi Matúšovi Lašutovi zjavila Panna Mária. Zvesť sa rýchlo rozšírila a napriek zložitému obdobiu počas socialistickej éry začali chodiť do Turzovky pútnici. V roku 1993 postavili a vysvätili na vrchu Živčákovej kaplnku Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Pri jej zrode stál aj farár a správca farnosti Korňa Ivan Mahrík, s ktorým sme sa porozprávali.

 

Hovoria o vás, že ste nesmierne činorodý človek. Dokonca vás niektorí označujú za staviteľa, pretože vašou zásluhou vyrástlo na Kysuciach viacero chrámov. Je to pravda?

Hovorí sa tak. Som technický typ. Ale prvom rade som kňaz. Keď som študoval teológiu, ani ma nenapadlo, že budem vyvíjať aj takú stavebnú činnosť. Všetko je Božie riadenie. Áno, viacero chrámov vyrástlo, Podvysoká (1993), Živčákova - Kaplnka P.Márie Kráľovnej pokoja (1993), Korňa (1994), Olešná-Potôčky (1997), Turkov (2002), Živčákova-Kostol P.Márie Matky Cirkvi (2015).

Stáli ste aj pri zrode chrámu na Živčákovej hore. Patrí Živčáková hora do vašej farnosti alebo do Farnosti Turzovka? V súčasnosti sa to javí tak, že patrí do správy kornianskej farnosti. Odkedy?

Farnosť Turzovka bola kedysi  veľká (najväčšia farnosť v strednej Európe). Kedysi do turzovskej farnosti patrila samotná Turzovka, Klokočov, Korňa, Podvysoká, Olešná, Dlhá a Turkov. Najprv sa stal farnosťou Klokočov a 1.7.2000 bola ustanovená samostatná farnosť Korňa s horou Živčákova, takže patrí pod farnosť Korňa.

 

Kto prišiel na myšlienku vybudovať na Živčáku chrám?

S myšlienkou vybudovať chrám na Živčákovej prišli pútnici. Aktivisti začali propagovať túto myšlienku, ja som sa k nim pripojil. Zozbierali 30 tisíc podpisov za výstavbu chrámu a so žiadosťou som  išiel do Nitry. (Vtedy sme ešte patrili pod nitriansku diecézu.) Súhlas ku stavbe kostola už dal Biskupský úrad Žilina, nakoľko 14.2.2008 vznikla Žilinská diecéza.

 

Určite pri budovaní samotného chrámu pomohla aj veľká zbierka veriacich. Koľko stálo celé dielo, celý chrám Panny Márie Matky Cirkvi a aký máte k nemu osobný vzťah?

Zvláštna zbierka nebola vyhlásená. Vyhlásenie zbierok bolo v oznamoch po sv. omšiach na Živčákovej, boli vydané propagačné materiály s prosbou o finančnú pomoc, poštové poukážky. Celé dielo stálo 3 119 688,87€. Samozrejme sme vzali aj pôžičku 600 000€ na dokončenie, ktorú splácame podľa splátkového kalendára. Ešte nám zostáva splatiť  450 000€, všetko z milodarov pútnikov. Aj týmto spôsobom im úprimne ďakujem, že nezabúdajú finančne prispievať na splatenie úveru. Nech im to Pán Boh vynahradí na príhovor Matky Cirkvi. Môj vzťah k tomuto chrámu je veľmi vrúcny, srdečný. Dohliadal som na stavbu každý deň, niektoré veci sme riešili  na mieste. Tak to bolo pri každom kostole, ktorý som staval. Bol som si vo svedomí vedomý zodpovednosti pred Bohom, že kostol je príbytok, v ktorom prebýva živý Boh. ľudia predovšetkým preto stavali kostoly, aby sa v nich sprítomňovala nekrvavá Obeta Ježiša Krista. Preto som sa snažil, aby bolo všetko čo najlepšie a najkrajšie. Je to zvláštny radostný pocit pri kozekrácii (pri posviacke) kostola, keď som otvoril dvere kostola a prvý vošiel biskup - svätiteľ.

 

Na Živčákovú horu prichádzajú pútnici z celého sveta a boli tu aj viaceré významné osobnosti cirkevného, politického i spoločenského života. Spomínate si na niektoré? Ktorá z nich na vás najviac zapôsobila?

 

Iste, predovšetkým nebohý Ján Chryzostom kardinál Korec, slovenskí, moravskí, českí, ukrajinskí biskupi. Z politického hľadiska tu boli Ing. Peter Pellegrini, Ing.Juraj Blanár, Ing.Ján Fígeľ, JUDr. Ján Podmanický, atď. Pekný preslov pri posviacke chrámu mal predseda parlamentu SR Peter Pellegrini.

 

Poznali ste sa osobne s vizionárom Matúšom Lašutom. Čo by ste nám o ňom povedali?

Poznal som ho. Keď mu zdravie dovoľovalo, často sa zastavil u mňa na fare, keď som bol v Turzovke farárom a potom ma navštívil viackrát aj v Korni. Bol to jednoduchý, priamy človek.

 

Pútnický chrám Panny Márie Matky Cirkvi má novú mozaiku. Mohli by ste toto krásne dielo priblížiť našim čitateľom?

Autor mozaiky je umelec Pater Marko. Ivan Rupník SJ z Ríma. Pôvodom Slovinec. Má po celom svete v kostoloch prácu z mozaiky. Kontakt som s ním nadviazal ešte v roku 2012 a požiadal som o výzdobu z mozaiky hlavnú stenu nad oltárom. Na Živčákovej pracoval necelé 4 dni aj s 18 členným kolektívom. Stredobodom celého obrazu je ukrižovaný Kristus, ktorý je oblečený ako kňaz pri sv. omši, svojou smrťou na kríži obetoval seba a pod jeho prebodnutým bokom, z ktorého sa zrodila Cirkev, stojí Panna Mária, ktorá zachytáva krv do nádoby. Najvhodnejšie je sadnúť si pod obraz a porozmýšľať nad každou časťou mozaiky.

 

Sakrálne stavby na Živčákovej hore boli už viackrát obeťami útokov rôznych vandalov a podpaľačov. Čo podľa vás viedlo niekoho k takýmto činom?

Mohol to byť človek psychicky narušený, alebo naplnený nenávisťou k veciam, ktoré sa spájajú s náboženstvom.

 

Je pútnické miesto na Živčákovej hore vašou „srdcovkou“?

Áno je.

 

To, ako to teraz na Živčákovej vyzerá a ako pútnické miesto funguje je vašou zásluhou. Máte s ním ešte nejaké plány? Čo vaše sny, priania?

Chcel by som ešte pokračovať v stavbe Exercično-pastoračného domu „Marta“, ktorý by bol hneď vedľa chrámu. Podarilo sa nám vytiahnuť základy nad terén. Doposiaľ sme boli hlboko pod terénom (3 roky). Teraz už vidieť betónovu dosku. V jednej štvrtine by bol akoby kláštor pre kňazov, ktorí budú mať duchovnú správu Živčákovej a ostatné budú izby s kúpeľňami. Dom sa bude používať na duchovné cvičenia pre kňazov, pre veriacich a pre tých, ktorí si budú chcieť v Božej prírode oddýchnuť.

 

Nejaký odkaz Kysučanom? Respektíve všetkým pútnikom, ktorí navštevujú Živčákovú?

Aby si vážili a mali v úcte toto miesto. Je to miesto modlitby a úcty k Panne Márii. Boh Stvoriteľ nám cez tento krásny kus prírody ponúka, aby sme sa k nemu priblížili, obnovili svoj vzťah k nemu a nadobudli telesných a duchovných síl.

 

Autor: Miroslava Murčová
Snímky: archív Ivan Mahrík

Mozaika

 

Kostol Živčáková

Hodnotiť článok: 
Average: 4.5 (2 votes)