Ján Uskoba: Veľmi sa teším, že som našiel v Rakovej živé spoločenstvo farnosti

Farnosť Raková vznikla v roku 1789, keď si občania z vlastných prostriedkov postavili prvý drevený kostol a zasvätili ho Narodeniu Panny Márie. V roku 1870 sa začalo s výstavbou nového murovaného kostola a dokončil sa v roku 1874. Kostol je neogotická jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom a bočne predstavanou vežou. Autorom projektu je J. Zitek, ktorý projektoval aj Národné divadlo v Prahe. V roku 1992 bol postavený kostol na Korcháni a v roku 2002 kaplnka U Blažička. Na týchto miestach bývajú pravidelne sv. omše. Vo farnosti je aj viacero kaplniek a krížov, kde bývajú príležitostné sv. omše. K 31. 12. 2015 má obec 5500 obyvateľov, z toho je 4855 rímskokatolíkov.

Život vo farnosti oživujú rôzne spoločenstvá
V rakovskej farnosti fungujú rôzne spoločenstvá, ako sú ružencové bratstvá, spoločenstvo Modlitby matiek a misijné spoločenstvo Žíznim. Liturgiu sprevádza chrámový zbor Gaudium, ktorý oslávi tento rok 10. výročie svojho vzniku a chystá sa to osláviť vydaním prvého CD a aj ženský spevácky súbor Rakovanka. Mládež si založila zbor Laudem a pre deti sa tvorí skupina hudobníkov, ktorí budú deti hudobne sprevádzať počas detských sv. omší. Voľný čas a vianočné koledovanie Dobrej noviny zabezpečuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko. Farský život obohacuje aj Cirkevná základná škola Jána Palárika. Každý pondelok po večernej sv. omši je laická katechéza na tému milosrdenstvo.

Prepojenie občianskeho a duchovného života tu má svoje nezastupiteľné miesto
Som povzbudený spoluprácou s obcou, ktorá tu je a je veľmi živá. Veľmi živé je spoločenstvo Slovenského zväzu záhradkárov, chovateľov, poľovnícke združenie a dobrovoľný zbor hasičov. Nakoľko som do farnosti prišiel iba v lete 2016, veľmi sa teším, že som našiel živé spoločenstvo farnosti, ktoré sa aktívne zapája do priebehu sv. omší a takto ju dôstojne prežíva. Nepoznám ešte všetky spoločenstvá, ktoré tu pôsobia, ale ako v každej farnosti je veľmi veľa ľudí, ktorí ochotne a nezištne pracujú pre dobro farnosti, začo im patrí úprimná vďaka. Usilujem sa postupne zoznamovať s potrebami farníkov a spoločne s nimi prežívať každodenné radosti i starosti. Viem, „komu som uveril“, a preto sa budem snažiť ponúkať tento „môj poklad“ aj všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Mám nádej, že takých sa nájde čo najviac.

Ján Uskoba, snímka archív j.u.

Hodnotiť článok: 
Average: 4.8 (12 votes)