Štvrť roka preč...

Kam ten čas letí. Dni, týždne, mesiace, chcel som začať hodinami no v tom som si uvedomil, že to už sú priam nesledovateľné časové intervaly. Či? Máte niekedy ten pocit, že čas niekam nenávratne uteká? Bez mučenia priznám, ja veru občas áno.

Ako stihnúť to či ono a čo by malo byť skôr? Tých vecí na ktoré nie je však čas. V skutočnosti máme každý z nás každý deň tých istých 24 hodín a v roku tých istých 365 dní. Fascinujúce aký rozdiel je v tom, čo ktorý človek zvládne za ten istý čas, v dobrom i zlom. Kopec múdrych ľudí hovorí, že produktivita nie je o tom robiť veľa vecí, ale skôr o výbere tých správnych činností v správnom čase.  To je vlastne staré dobré – v správnom čase na správnom mieste, plus so správnym postojom. Vlastný vnútorný postoj voči tomu, čo sa deje vôkol nás je podľa mňa skutočne zásadný. Mnohí psychológovia a odborníci na rozvoj osobnosti vysvetľujú, že viac ako skutočnosť, ktorá sa nám deje, nás ovplyvňuje náš postoj voči nej. Predstavte si ako príklad, že sedíte v autobuse a čítate noviny, hádam Kysucký večerník. Oproti je muž s tromi deťmi a tie hrozne vystrájajú, robia hluk a obťažujú cestujúcich. Detská hračka strhla noviny z vašich rúk. Ako sa cítite? Tak dosť! Rozhodli ste sa konfrontovať pána s deťmi, vysvetliť mu aby si ich ukľudnil. Váš postoj je jasný. A pán akoby sa prebral zo sna vám hovorí- prepáčte práve ideme z pohrebu mojej matky...  Je váš postoj k tej istej situácii teraz rovnaký?
Čas je najvzácnejšia komodita nášho života, prajem vám aby ste ním nemrhali zaslepení relatívnymi postojmi, ktoré negatívne ovplyvňujú váš život. Užívajte jar, žite dnes a prežívajte lásku.   Email: frantisekkucak@gmail.com

Hodnotiť článok: 
Average: 5 (2 votes)