Jozef Gavlas: Na svojej práci mám rád to, že rozumiem tomu, čo robím. Vždy som chcel pracovať v laboratóriu a dnes riadim najväčšie laboratóriá na Slovensku.

Jozef Gavlas sa narodil 05.02.1979 v Čadci. Vyštudoval Gymnázium v Čadci a v štúdiu pokračoval na Technickej univerzite  v Bratislave na chemicko technologickej fakulte.  V roku 2004 skúšal šťastie aj v zahraničí, ale nakoniec sa vrátil na Slovensko a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ laboratórnej divízie v spoločnosti, ktorá je lídrom v oblasti laboratórnej diagnostiky na Slovensku.

Po skončení štúdia na čadčianskom gymnáziu ste nastúpil na Technickú univerzitu v Bratislave na vtedajšiu Chemicko technologickú fakultu. Prečo ste sa rozhodol práve pre tento odbor?
Chémia ma vždy bavila, hlavne analytická chémia. Situácia v regióne Žilina v tom čase navyše ponúkala zamestnanie v tomto odbore, takže moja voľba bola viac-menej jednoznačná.

Prakticky ihneď po absolvovaní vysokej školy ste si našli prácu v odbore. Konkrétne ste pracoval v spoločnosti Tento a.s. Žilina. V čom spočívala Vaša práca v tejto spoločnosti?
Bola to vtedy pre mňa, ako čerstvého absolventa, výborná pracovná skúsenosť. Spočiatku som pracoval ako laboratórny technik. Bol som tomu rád, pretože som vždy chcel pracovať v laboratóriu a už vtedy sa mi tieto ambície začali napĺňať. Absolvoval som neskôr viacero stáží a kurzov vo Švédsku. Stal som sa manažérom výroby. To bol pre mňa zlomový moment, pretože som začať robiť s ľuďmi.

V roku 2004 ste sa rozhodli opustiť Slovensko a „skúsiť šťastie“ v zahraničí. Neľutujete s odstupom času tento svoj krok?
Svoje rozhodnutia sa snažím v živote spätne neľutovať. Vtedy, keď som ich urobil, som ich považoval za správne. Ale pravdou je, že ako mladík som robil rýchle rozhodnutia. Možno dnes by som ich urobil inak, ktovie. Ako 24-ročný som sa snažil rozhodovať sám, bez počúvania rodičovských rád, kvôli obave, že by som im to možno raz musel vyčítať. Chcem, aby jediná osoba zodpovedná za moje zlé životné rozhodnutie, som bol ja sám.

Čo Vás viedlo k tomuto rozhodnutiu? Akej práci ste sa v Írsku venovali?
Do Írska som odišiel, lebo som chcel zistiť, ako sa žije niekde inde. Malo to svoje výhody – staral som sa sám o seba, budoval som si tam „nový život“, dá sa povedať, že úplne od začiatku. Nebolo to jednoduché. Práce na stavbách v nepríjemnom írskom počasí, upratovanie, baliace práce. Neskôr však prišlo skladové hospodárstvo a práca pre tamojšiu uznávanú počítačovú firmu. Naučil som sa komunikovať v inom jazyku, orientovať sa v cestovaní a byť samostatný. To, že takáto skúsenosť dokáže človeka sceliť, vedia pochopiť hlavne tí, ktorí to podobne ako ja v zahraničí skúsili. Neľutujem to, strávil som tam dva roky, na ktoré sa v živote nezabúda.

Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko?
Nepatril som ani tam, ani tu. Fungoval som medzi dvoma systémami, ale nebol som úplnou súčasťou ani jedného z nich. Nadišla chvíľa urobiť životné rozhodnutie. Osud to zariadil tak, že ma doma čakala dnes už moja manželka aj zaujímavá pracovná ponuka. Opäť som sa rozhodol veľmi rýchlo. Svoj odchod z Írska a návrat na Slovensko som zariadil za 5 dní. Vtedy som nevedel, či robím dobre. Dnes už viem, že áno. Nemal by som svoju nádhernú rodinu, ktorú mám rád a ani prácu, ktorá ma napĺňa.

Aká pracovná ponuka vás pritiahla späť domov?
Bola to spoločnosť MEDIREX Group, pre ktorú pracujem dodnes. Vtedy, pred viac ako desiatimi rokmi, bola táto spoločnosť dá sa povedať, že jednou z mnoha firiem  v laboratórnej diagnostike na Slovensku, ale už vtedy som jej veril. Moje tušenie sa potvrdilo, lebo dnes sme v našej krajine lídrom v tejto oblasti. Prevádzkujeme dva veľké laboratórne komplexy na východe aj západe krajiny. Ten v Bratislave s rozlohou 4500 m2 je dokonca najväčší v strednej Európe, v Košiciach asi okolo 4000 m2. A stále rastú! Okrem centrálnych laboratórií, v ktorých kolegovia pracujú s najmodernejšími technológiami súčasnosti, prevádzkujeme aj ďalšiu štyridsiatku nemocničných a poliklinických laboratórií na celom Slovensku. Denne naše laboratóriá vyhodnotia státisíce výsledkov laboratórnych vyšetrení z odborov klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, imunológia a alergiológia, lekárska genetika, patológia a mikrobiológia. Jednoducho v tejto chvíli sme pre pacienta neviditeľní, ale pre lekára nenahraditeľní.

V spoločnosti v súčasnosti pôsobíte ako riaditeľ laboratórnej divízie. Spomínate si však ešte na svoje začiatky v tejto spoločnosti?
Nastúpil som na oddelenie prevádzky. Osobne som poznal všetkých kolegov v Bratislave aj Košiciach. Desať rokov dozadu vyzerali laboratóriá úplne inak ako dnes, ich prostredie nebolo veľmi pekné. Spoločnými silami sme ich s kolegami vynovili, nanovo zariadili a skultúrnili. Toto mi umožnilo spoznať tých všetkých pracovitých ľudí na našich jednotlivých prevádzkach. Neskôr som sa stal manažérom stratégie nákupu a fungovanie našej firmy som spoznával z iného pohľadu. Zo stredného manažmentu som v roku 2014 prešiel na pozíciu riaditeľa laboratórnej divízie a tu využívam všetko, čo som sa tu doposiaľ za tie roky naučil. Z manažérskeho pohľadu je podľa mňa lepšie, ak človek kariérne postupuje nie skokmi, ale krokmi. Základné manažérske zručnosti sa teoreticky dajú naučiť za niekoľko týždňov. Praktické skúsenosti si však musíte odžiť. Ja sám by som nechcel byť tzv. rýchlym riaditeľom a rozhodovať o veciach, o ktorých nemám dostatok informácií.

MEDIREX GROUP je silná spoločnosť, pod ktorú patrí viacero laboratórií v rámci Slovenska, ktoré Vy ako riaditeľ manažujete. Ako vyzerá bežný deň riaditeľa divízie?
Každý deň vyzerá úplne inak. Cestovanie, administratíva, porady, reporty, štatistiky, koordinácia projektov, stretnutia s dodávateľmi a manažmentom, prezentácie. Obrovskou devízou je pre mňa fakt, že poznám takmer všetkých kolegov osobne. Rýchlo si vyhľadám potrebnú informáciu a vždy viem, na koho sa obrátiť. Postupne, ako v našich laboratóriách napredujeme a rastieme, je to ale samozrejme  čím ďalej tým ťažšie, keďže v súčasnosti zamestnávame viac ako 1000 ľudí po celom Slovensku. Osobný kontakt s väčšinou z nich sa však pokúšam udržať, ako sa len dá.

Riadiť toľko ľudí, navyše pracujúcich po celom Slovensku, musí byť náročné. Ako sa to dá zvládnuť?
Je to aj o manažérskych zručnostiach, ale aj o povahe. Riaditeľ musí vedieť s ľuďmi vychádzať, pochopiť ich problémy a nájsť s nimi vhodné riešenie. Nie je to o direktíve či diktatúre. Ja sa snažím byť vždy spravodlivý a keď riešim sporné situácie, vždy si vypočujem obidve strany a pokúšam sa zaloviť v pamäti, či som niekedy podobný problém už neriešil. Nikdy sa nepretvarujem, pretože to ani neviem. Ani v škole som nikdy nepoužil ťahák, lebo na mne by to bolo aj tak vidno (smiech). Moja práca však nie je iba o manažovaní ľudí, ale aj o rozvoji laboratórnej divízie, ktorú riadim. Ako lídri sme zodpovední laboratórnu diagnostiku na Slovensku neustále rozvíjať a zavádzať nové služby.

Laboratórna diagnostika je pre bežných ľudí, ktorí nepracujú v zdravotníctve, menej známa sféra. Človek ide k lekárovi, tam mu vezmú krv a o niekoľko dní sa dozvie výsledok. Asi sa bežne málokto zamýšľa nad tým, čo sa s ich krvou v laboratóriu deje, kde sa posiela a ako sa spracováva. Prezradíte viac?
Áno. Celkom jednoducho – každý lekár spolupracuje s nejakým laboratóriom, ktoré mu zabezpečuje laboratórne analýzy pre svojich pacientov. Laboratórna analýza je nevyhnutná, pretože až 70 % informácií potrebných na stanovenie diagnózy pri ochorení pacienta pochádza práve z laboratórnej alebo zobrazovacej diagnostiky. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú vlastné laboratóriá, iní si túto službu zabezpečujú u externých poskytovateľov, akými sme napríklad aj my v MEDIREX GROUP. Aby sme mohli urobiť vyšetrení čo najviac, vytvorili sme na Slovensku centrálne laboratóriá, v ktorých sme schopní efektívne spracovávať čo najviac vzoriek v krátkom čase, a to pomocou zautomatizovaných procesov. Pracujeme s najmodernejšími prístrojmi, zamestnávame kvalifikovaných odborníkov a nastavujeme procesy tak, aby každá vzorka pacienta bola vyšetrená nielen rýchlo, ale predovšetkým kvalitne. Jednoducho v tejto chvíli sme pre pacienta neviditeľní ale pre lekára nenahraditeľní – ako hovorí naše firemné motto.

Spomínali ste aj zavádzané nové služby. Aké služby okrem rutinnej diagnostiky na Slovensku zabezpečujete?
Ako jedni z mála na Slovensku sa venujeme aj vede a výskumu v biomedicíne. A sme v tom naozaj aktívni. Podporujeme nielen edukáciu zdravotníckych pracovníkov či študentov medicíny, ale aj mladých slovenských vedcov, ktorí dokážu vyskúmať niečo, čo sa dá reálne využiť v praxi. V lete 2015 sme napríklad zaviedli do praxe unikáty slovenský test TRISOMY, ktorý dokáže s vysokou presnosťou vylúčiť časté chromozómové poruchy plodu už v skorom štádiu tehotenstva, v 11. týždni, napríklad známy Downov syndróm. Budúce mamičky tak chceme uchrániť pred nepríjemným invazívnym zákrokom, ktorý môže potenciálne ohroziť zdravie ich budúceho dieťatka. Doteraz vedeli podobné vyšetrenie urobiť len v 5 – 6 laboratóriách sveta. Takých príkladov je viac, zavádzame na Slovensko také testy, ktoré doteraz neboli v našej krajine bežne dostupné. Napríklad v roku 2010 sme zaviedli kvalitnejšiu cytologickú diagnostiku, tzv. LBC (liquid based cztology) cytológiu. Naše ženy si tak pri preventívnej gynekologickej prehliadke môžu vybrať medzi konvenčnou a LBC cytológiou. Pri tej modernejšej LBC metóde používame v našich laboratóriách špeciálny automatický mikroskop, ktorý pomáha identifikovať na cytologickom preparáte podozrivé miesta a vďaka tomu odhaliť rakovinu krčka maternice už v jej počiatočnom štádiu, keď je ešte liečiteľná. Vo vymenúvaní našich prvenstiev by som mohol pokračovať ďalej....

To sú dobré správy pre pacientov a obrovský úspech pre Vašu firmu. Čo považujete za svoj osobný pracovný úspech?
Som hrdý na to, že som viedol tím odborníkov, ktorí sa podieľali na vybudovaní dvoch najväčších laboratórnych komplexov na Slovensku. Naše laboratóriá chodia obdivovať rôzni zahraniční či slovenskí odborníci a partneri. Je naozaj na čo pozerať. Človek, ktorý naše laboratóriá vidí prvýkrát, zvykne ostať na chvíľu v nemom úžase, že toto na Slovensku máme. Na svojej práci mám rád to, že rozumiem tomu, čo robím. Vždy som chcel pracovať v laboratóriu. A dnes riadim najväčšie laboratóriá na Slovensku. 

Práca riaditeľa je určite časovo veľmi náročná, zostáva Vám vôbec nejaký čas na Vaše záľuby a rodinu?
Na rodinu mi ostáva menej času, ako by som možno chcel. Ale snažím sa to kompenzovať cez víkendy, kedy sa snažím byť predovšetkým manželom a otcom. Veľkú záľubu máme v cestovaní po Slovensku. Záleží mi na tom, aby deti poznali túto krajinu nielen z geografického hľadiska, ale aj z toho historického a kultúrneho.

Čo poviete deťom, keď budú chcieť odísť do zahraničia, povedzme do Írska ako Vy?
Budem sa im to snažiť vyhovoriť (smiech). Alebo už za nimi pôjdem aj ja.

Eva Jakubcová
Snímky archív Jozefa Gavlasa

Hodnotiť článok: 
No votes yet