Signalizáciu malého obchvatu uviedli do skúšobnej prevádzky

Po zhodnotení skúšobnej prevádzky sa v decembri rozhodne o odovzdaní obchvatu do užívania.

Svetelná signalizácia vybudovaná v rámci obchvatu mesta Čadca prešla uplynulý týždeň testovaním. O jej spustení do plnej prevádzky sa rozhodne v decembri.
 

ČADCA. Preložka cesty I/11, ľudovo nazývaná aj malý obchvat mesta Čadca, bola oficiálne spustená v októbri tohto roku. Dvojkilometrová investícia za vyše 5 miliónov eur však nebola doposiaľ skolaudovaná. Problémom sa ukázala nová svetelná križovatka. Na približne 300 metrov dlhom úseku sa totiž nachádza niekoľko semaforov, ktoré je potrebné zosynchronizovať, aby mohol obchvat plnohodnotne vodičom slúžiť.

Svetelná križovatka stavby I/11-D3 bola doposiaľ v úplnej prevádzke trikrát po dobu približne troch hodín. Ukázalo sa však, že jej spustenie očakávaný efekt neprinieslo. Nové svetelné značenie totiž spôsobilo ešte väčší dopravný kolaps. Vodiči v niekoľkokilometrových kolónach hromžili a obchvat mesta odsúdili vopred na neúspech. „Nič sa nevyriešilo, išlo o zbytočne vyhodené peniaze, mesto je ďalej zapchaté a my stojíme v kolónach ešte dlhšie ako predtým,“ konštatoval jeden z obyvateľov mesta.

Podľa zápisnice z pracovnej porady Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Žiline bola stavba daná do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku 60 dní. „Podmienky užívania boli stanovené v bodoch 1 - 4 rozhodnutia. Nakoľko sa nenaplnila podmienka uvedená v bode 2 a uvedená svetelná križovatka bola v úplnej prevádzke 3-krát v dobe trvania cca 3 hodiny, situácia nedovoľovala objektívne vyhodnotenie,“ uvádza sa v zápisnici Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina. Z uvedeného dôvodu bola preto v novembri zvolaná porada, cieľom ktorej bolo zistenie nevyhnutných požiadaviek skúšobnej prevádzky svetelnej križovatky a zároveň aj prijatie podmienok na vyriešenie tohto kritického stavu. „Projektant ALAM, s. r. o. definoval najkratšiu prípustnú minimálnu dobu prevádzky svetelnej križovatky pre objektívne vyhodnotenie minimálne 3 dni a čas 2 hodiny,“ uvádza sa v zápisnici. Skúšobná prevádzka sa realizovala v uplynulom týždni od 6. h do doby kritickej únosnosti tak, aby bola zachovaná plynulosť a bezpečnosť na uvedenej komunikácii. „Zo skúšobnej prevádzky boli vylúčené kritické dni pondelok a piatok.“ Vyhodnotenie testovania a odporúčania majú byť zaslané kompetentným orgánom v priebehu tohto týždňa, konečné rozhodnutie padne 9. decembra. Následne by mala byť svetelná križovatka spustená v plnej prevádzke a malý obchvat Čadce skolaudovaný.
 

Silvia Kajánková
Ilustračná snímka

Hodnotiť článok: 
Average: 5 (1 vote)