Ďalší zamestnanec vyhral spor s mestom Čadca

Jeden súd za druhým prehráva mesto Čadca so svojimi bývalými zamestnancami, ktorým dal v roku 2011 výpoveď. Súdny spor proti nemu nedávno vyhrala bývala mzdárka, pred časom uspel aj vedúci referátu školstva, mládeže, športu a školského úradu.
 

ČADCA. Bývalý zamestnanec Jaroslav K., ktorého zbavil funkcie pred troma rokmi primátor Čadce Milan Gura, vyhral súd s mestom. „V konaní bol dňa 28. 8. 2014 senátom krajského súdu vyhlásený rozsudok s tým, že rozhodnutie okresného súdu bolo potvrdené. Po písomnom vyhotovení rozsudku bude spis expedovaný Okresnému súdu v Čadci a následne vám bude doručený rozsudok krajského súdu,“ informovala v zmysle infožiadosti Jolana Kracíková z Infocentra a elektronickej podateľne Krajského súdu v Žiline.

„Tretieho januára 2011 po porade s pracovníkmi MsÚ si ma nový primátor pán Milan Gura zavolal a oznámil mi, že som prepustený, a to i napriek tomu, ako sám povedal, že si moju prácu váži. Ako dôvod mi oznámil, že na moje miesto má iného. Môj argument, že mám pár mesiacov do dôchodku, ho nezaujímal. Takže ráno o 7.00 h som prišiel do práce a o 13.30 h som bol vonku,“ opísal situáciu prepustený Jaroslav K. Oficiálnym dôvodom však bola zmena organizačnej štruktúry, ktorá mala prispieť k efektívnosti a lepšiemu hospodáreniu mesta. „V mojom prípade sa referát školstva, mládeže, športu a školského úradu premenoval na oddelenie školstva, mládeže, športu a školského úradu. Ako dôvod bola napísaná nadbytočnosť. Aké bolo moje prekvapenie, keď na moje miesto prijali dvoch a moju náplň práce rozdelili medzi nich,“ uviedol ďalej. O svoju prácu prišiel len pár mesiacov pred dôchodkom. „Za všetko, čo som urobil pre školstvo a šport, som bol vyhodený. Môj pracovný aktívny život skončil na úrade práce. Do dôchodku, t. j. 17 mesiacov, sme spolu s manželkou žili z jedného učiteľského dôchodku.“
 

Po 4 rokoch súdenia nakoniec vyhral

Súd rozhodol v prospech bývalého zamestnanca. Podľa rozsudku postupovalo mesto vo výpovedi v rozpore so zákonníkom práce, a to tým, že zamestnávateľ sám vytvoril nadbytočnosť zamestnancov. „Tesne pred organizačnými zmenami prijal 10 nových zamestnancov a následne dal výpoveď 6 zamestnancom, ktorí boli prijatí za pôsobnosti predchádzajúceho primátora,“ uvádza sa v rozsudku súdu. Konanie mesta označil súd za zneužitie výkonu práva s priamym úmyslom spôsobiť zamestnancovi ujmu. „Možno konštatovať napr., že ide o šikanózny výkon, t. j. výkon práva uskutočňovaný v konkrétnom prípade, nie za účelom dosiahnutia určitého hospodárenia, ale hlavne za účelom poškodenia, resp. znevýhodnenia iného,“ uvádza sa v rozsudku.

Rozhodnutie okresného súdu v auguste potvrdil aj Krajský súd v Žiline. „Konečne po štyroch rokoch mi bolo mailom oznámené, že senát krajského súdu na svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2014 potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorý rozhodol, že výpoveď je neplatná,“ uviedol Jaroslav K. Verdikt súdov je preňho zadosťučinením a dôkazom nemorálneho a neetického správania sa mesta nielen voči nemu, ale aj voči ostatným prepusteným zamestnancom. „Škoda, že za také správanie sa nedá vyvodiť osobná zodpovednosť, lebo teraz dávam žalobu o vyplatenie ušlej mzdy za všetky tie roky. A tak ako moja kolegyňa, pôjdem aj ja, ak bude treba, cez exekútora,“ dodal.
 

Silvia Kajánková
Snímka archív

Hodnotiť článok: 
Average: 4.3 (6 votes)