I staršie deti, pokiaľ nemajú 150 cm, musia sedieť v autosedačke

Používanie autosedačiek a podsedákov spôsobuje mnohým rodičom problémy. Často sa totiž stretávajú s tým, že ich dieťa vo vyššom veku nevyrástlo do určenej výšky, svojou hmotnosťou však prekračuje limit hmotnosti autosedačiek.
 

ČADCA. „Syn má trinásť rokov, no má len 145 centimetrov. Používame podsedák, nechce v ňom však sedieť, pretože ho tlačí. Má vyše 40 kíl a prinútiť ho, aby si do sedačky sadol, je ťažké. Môže sedieť len pripútaný bezpečnostným pásom?“ pýta sa čitateľka.
 

Rozhoduje výška, nie vek ani hmotnosť

Povinné používanie autosedačiek u nás platí od roku 2007. „Povinnosť používať detské zadržiavacie zariadenia (detské autosedačky) vyplýva z európskej smernice. Slovenská republika ju prebrala prostredníctvom nariadenia vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií,“ uviedol hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa. Členenie je do piatich skupín podľa hmotnosti, pričom posledná je pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg. „Podľa spomínaného nariadenia, ako aj z bezpečnostného hľadiska, je rozhodujúcim kritériom výška, t. j. do 150 cm,“ vysvetlil hovorca. Dieťa, ktoré nedosahuje stanovenú výšku, by malo podľa jeho slov použiť pri preprave v osobnom vozidle detské zadržiavacie zariadenie, teda sedačku alebo podsedák. Situácie, kedy stanovená výška nie je dosiahnutá, ale hmotnosť dieťaťa je vyššia ako určuje kategorizácia autosedačiek, teda viac ako 36 kg, však už predpisy neriešia. „Legislatíva to neupravuje,“ potvrdil Martin Kóňa.
 

Za nepoužívanie autosedačiek pokuta do 100 eur

Nahradiť zabezpečovacie zariadenie bezpečnostným pásom možno podľa Martina Kóňu len v špecifickým situáciách. „Vo vozidlách kategórie, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách, a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom,“ uviedol hovorca. Obdobne možno postupovať i v prípade, ak vozidlá nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet. „Je možné dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.“ V ostatných prípadoch teda musí byť dieťa, aj keď je vekovo staršie, no nevyrástlo nad 150 cm, povinne umiestnené do sedačky alebo na podsedák. Za ignorovanie používania autosedačiek hrozí pokuta až do 100 eur. „V blokovom konaní možno uložiť za priestupok pokutu do 50 eur. V správnom konaní možno uložiť pokutu do 100 eur,“ uviedol hovorca Policajného zboru SR Radko Moravčík.
 

Silvia Kajánková
Snímka archív

Hodnotiť článok: 
Average: 3.5 (2 votes)