V Krásne nad Kysucou si čoskoro nájde prácu viac ako stovka ľudí

Územné rozhodnutie na stavbu fabriky by malo byť vydané budúci mesiac. Na snímke Jozef Grapa.

Na Kysuce mieri ďalší kórejský investor. Spoločnosť zamestná stovky ľudí.
 

Krásno nad Kysucou. Nová fabrika vybavuje posledné povolenia. V priemyselnom parku sa budú vyrábať plastové komponenty pre výrobcu autosedačiek koncernu Kia a Hyundai.

Spoločnosť Hyunnam Automotive nemá na Kysuciach malé plány. V dvoch etapách sa chystá prijať stovky zamestnancov. „V prvej fáze by mohlo byť zamestnaných 100 až 150 ľudí. V budúcom roku by sa mohla začať ďalšia etapa výstavby a v konečnej fáze by v závode mohlo pracovať celkovo 500 až 600 ľudí,“ informoval Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou. V zámere, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pôjde o výstavbu výrobného závodu v okrajovej časti priemyselnej zóny. „Výrobný závod je pripravovaný na výrobu súčiastok a má byť jedným z hlavných výrobcov plastových komponentov pre výrobcu autosedačiek koncernu Kia a Hyundai.“ Hlavným výrobným programom bude lisovanie, montovanie a manipulácia s plastovými komponentmi.

V súčasnom období rieši investor územné rozhodnutie. „Malo by byť vydané na budúci mesiac a následne sa požiada o vydanie stavebného povolenia,“ informoval Jozef Grapa. Výstavba by sa mala podľa jeho slov začať v letných mesiacoch, dokončenie a spustenie prevádzky sa očakáva koncom roka. „Táto investícia je pre mesto Krásno nad Kysucou významná najmä tým, že tu budú môcť nájsť prácu ľudia, ktorí sú nezamestnaní, prípadne si doma nájdu prácu ľudia, ktorí odchádzajú za prácou na týždňovky.“

Spoločnosť zaujala strategická poloha Krásna. Podľa predloženého oznámenia je priemyselný park umiestnený v strede trojuholníka Ostrava – Žilina – Katowice, ktorý je charakteristický vysokou koncentráciou výrobcov automobilov a ich dodávateľov z prihraničných regiónov. „Je ideálne situovaný medzi závodmi Hyundai v Nošoviciach (CZ) a Kia v Žiline.“ Objekt má byť členený na výrobno-skladovú halu, administratívnu budovu a technické zázemie. „Hala je jednopodlažná, prevádzkovo členená na sklad materiálu, sklad a opravu foriem, samotnú výrobu – zóna lisovania, montáž a sklad hotových výrobkov.“ Administratívna budova má byť situovaná v severnej časti objektu, technické zázemie bude z južnej strany s umiestnením kompresorovne, betónovej plochy a čerpacej stanice. Ako príjazdová komunikácia má byť využívaná cesta v priemyselnom parku, v areáli sa počíta s vybudovaním obojsmernej komunikácie, parkoviskom a spevnenými plochami pre kamióny. „Pre peších sú riešené chodníky,“ uvádza sa v dokumente.
 

Silvia Kajánková
Snímka Milan Čimbora

Hodnotiť článok: 
Average: 5 (2 votes)