Doprava na Dubskej ceste v Kysuckom Novom Meste je neúnosná

Pribúdajúce automobily na cestách stále viac komplikujú dopravu.

Miestna komunikácia na Dubskej ceste, ktorá smeruje do spoločnosti INA Kysuce, a. s., je každým rokom preťaženejšia. Doprava v tomto úseku mesta je záťažou nielen pre obyvateľov rodinných domov, ale aj pre zamestnancov samotnej spoločnosti.
 

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Obyvatelia rodinných domov na Dubskej ceste sú nespokojní s danou situáciou už dlhé roky. Nadmerná doprava v tejto lokalite je pre nich doslova nočnou morou. Po miestnej komunikácii, ktorá šírkou nepatrí medzi najväčšie, denne prejdú stovky osobných a desiatky nákladných áut a kamiónov. Spoločnosť, ktorá v meste pôsobí už viac ako štrnásť rokov, sa od svojho vzniku niekoľkonásobne rozrástla a v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 800 zamestnancov z rôznych regiónov Kysúc. Prístupová komunikácia do spoločnosti cez mesto je jednoznačne preťažená a nie je prispôsobená na objem dopravy v takomto rozsahu. Najhoršia situácia je v čase, keď sa striedajú pracovné zmeny. „Keď potrebujem ísť niekam autom asi okolo tretej popoludní, mám problém dostať sa z dvora na cestu. Vodiči sú bezohľadní, nikto ma nechce pustiť, každý sa ponáhľa a kolóna áut je nekonečná,“ sťažuje sa obyvateľka jedného z rodinných domov na Dubskej ceste. Množstvo hromadiacich sa áut znižuje bezpečnosť chodcov, ale i obyvateľov bývajúcich na tejto ulici, tiež sa zvyšuje znečistenie ovzdušia, prašnosť a hluk, ktoré negatívne vplývajú na ich zdravie. Nadmerná doprava má negatívny dopad nielen na životné prostredie či zdravie obyvateľov, ale tiež poškodzuje majetok dotknutých vlastníkov. Otrasy z premávky spôsobujú napríklad aj praskanie a opadávanie omietok. INA Kysuce sa už viackrát snažila odbremeniť dopravu na Dubskej ceste pomocou autobusovej linky, no rôzne komplikácie sťažili úspešnosť týchto pokusov. To, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí cestujú do práce autom, potvrdzuje aj fakt, že spoločnosť buduje stále nové a nové parkovacie miesta. „Ráno musím chodiť do práce oveľa skôr, aby som vôbec prešla cez cestu. Na križovatke, ktorá spája Neslušu, Dúbie, Dolinský potok a mesto, to asi o pol šiestej ráno vyzerá naozaj zúfalo,“ sťažuje sa iná obyvateľka z dotknutej ulice. Na dlhé kolóny a takmer tridsaťminútové zdržanie sa sťažujú aj zamestnanci spoločnosti. „Podiel viny na kolapse dopravy majú však aj šoféri, ktorí sa niekedy správajú naozaj neuvážlivo, čím zdržujú premávku,“ hovorí jeden zo zamestnancov INA Kysuce.
 

Mesto žiada o skoršie vybudovanie diaľničného privádzača

Začiatok výstavby diaľnice D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto je naplánovaný na rok 2016, čiže až o dva roky. Za posledný rok sa situácia v Kysuckom Novom Meste natoľko zhoršila, že v určitých hodinách komplikuje dopravu v celom meste, najmä na križovatke pri dome kultúry. Vedenie mesta na čele s primátorom preto poslalo na MDVRR SR list so žiadosťou o urýchlené vybudovanie cestného privádzača z diaľnice D3, ktorý by výrazne odbremenil dopravu v meste. V liste sa popisuje súčasný stav situácie, ktorý má okrem iného aj negatívny vplyv na alokáciu nových podnikateľských zámerov v meste, ale tiež na udržanie už alokovaných podnikateľských subjektov. Na verejnosť už prenikla informácia o zamietavom stanovisku MDVRR SR, čo sa dalo očakávať. Už predtým sa na sociálnych sieťach písalo o problémoch, najmä finančných, ktoré by sa urýchlením privádzača navýšili. Výstavba diaľnice v tomto úseku je problémová už od jej plánovania a pôvodný projekt prechádzal mnohými zmenami. Obyvatelia mesta sú rozhorčení z nezáujmu ministerstva pri pomoci riešenia zlej dopravnej situácie v Kysuckom Novom Meste. Plánované ukončenie výstavby diaľnice D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto je v roku 2020, čo pre Kysucké Nové Mesto znamená najmenej šesť rokov neustále sa zhoršujúcej dopravnej situácie v meste, ktorú spomínaná výstavba ešte viac zhorší. Vedenie mesta sa však nevzdáva a chce v boji pokračovať.
 

Petronela Hercová
Snímka autorka

Hodnotiť článok: 
No votes yet