Počet popíjajúcich mladistvých v Čadci klesol

ČADCA. Celoročné kontroly zneužívania a podávania alkoholických nápojov maloletým a mladistvým priniesli prvé pozitívne výsledky. Počet detí a mládeže prichytených pri požívaní alkoholu výrazne klesol.

V minulom roku bolo zdokumentovaných 17 prípadov požitia alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Podľa vyjadrení náčelníka Mestskej polície mesta Čadca Františka Lineta má konzumácia alkoholu zo strany mládeže klesajúcu tendenciu. „Oproti roku 2012 to predstavuje pokles o 26 prípadov, čo je pozitívna zmena.“ Ako dodal, k zníženiu prispela celoročná kontrola a dohľad nad podávaním alkoholu v reštauračných zariadeniach, ako i zo strany známych a priateľov. „Zamerali sme sa na predchádzanie požívania alkoholických nápojov pri supermarketoch. Prichádzajúca mládež z okolitých miest a obcí smeruje svoje prvé kroky práve do týchto prevádzok, kde ten, ktorý je plnoletý, nakúpi alkohol a tento požívajú v okolí týchto zariadení,“ uviedol František Linet. Zo sedemnástich mladistvých išlo v 10 prípadoch o dievčatá. „V dvoch prípadoch bola intenzita požitia alkoholických nápojov taká, že k osobám musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc a osoby museli byť následne hospitalizované v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V oboch prípadoch išlo o dievčatá vo veku blízko veku maloletého, v oboch prípadoch v posledný deň školského vyučovania pred letnými prázdninami.“

Ďalšou kategóriou deliktov mládeže je porušovanie zákazu fajčenia na verejných miestach. Prevažne v ranných hodinách monitoruje mestská polícia verejné priestranstvá, na ktorých sa mládež najviac sústreďuje. „Pozornosť bola venovaná aj fajčeniu v okolí areálu cintorína na Ul. 17. novembra, ako aj v okolí Kysuckej knižnice, a to hlavne medzi 7.00 a 8.00 h, teda v čase prichádzania študentov do škôl, ako aj v čase prestávok medzi 10.30 a 11.30 h,“ uviedol František Linet. Ako však dodal, hlavne v ranných hodinách nie je veľký priestor na elimináciu tohto javu. „Činnosť hliadok polície je prioritne orientovaná na zabezpečenie bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu I/11 na Podzávoze, Horelici a U Kadluba, a teda dochádza ku kolízii medzi týmito činnosťami,“ vysvetlil František Linet.
 

Silvia Kajánková
Snímka archív

Hodnotiť článok: 
No votes yet