Kysucká nemocnica má nové pracovisko digitálnej mamografie

Slávnostné otvorenie centra za prítomnosti predstaviteľov okresu a kraja.

ČADCA. Centrum je vybavené novým mamografickým prístrojom s priamou digitalizáciou. Postupne bude doplnené profesionálnou diagnostickou stanicou a ultrazvukovým prístrojom s lineárnou sondou. V prípade pozitívnych nálezov bude poskytovaná komplexná operačná liečba na chirurgickom oddelení, prípadne onkologická liečba v onkologickej ambulancii nemocnice.

Mamografické centrum je v prevádzke od decembra minulého roka. Za dva mesiace od svojho spustenia vykonalo 605 vyšetrení. „Naším cieľom je zabezpečiť pre našich pacientov včasnú diagnostiku, aby sa mohla aplikovať čo najúčinnejšia liečba. Pri tomto type ochorení je veľmi dôležitá práve prevencia,“ uviedol riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci Martin Šenfeld. Centrum slúži na diagnostiku ochorení prsnej žľazy a v skríningovom programe pre vyhľadávanie karcinómu prsníka v populácii bezpríznakových žien. Základom je nový mamografický prístroj s priamou digitalizáciou, postupne bolo dobudované kompletné mamografické centrum, vybavené profesionálnou diagnostickou stanicou a ultrazvukovým prístrojom s lineárnou sondou. Okrem klasického snímkovania budú poskytované aj komplexné služby. „Centrum si kladie za cieľ poskytovať klientkam komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa moderné postupy prevencie a diagnostiky ochorení prsnej žľazy, sledovanie rizikových skupín žien, manažment zistených ochorení vrátane bioptických vyšetrení a zaistenia následnej operačnej liečby v spolupráci s chirurgickým oddelením, a tiež dispenzarizáciu v prípade následnej poliečebnej starostlivosti,“ uviedol riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci Martin Šenfeld.

Náklady na zriadenie nového mamografické centra dosiahli 200-tisíc eur, z toho 120-tisícami prispel Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Zvyšné financie získala nemocnica z darov a z Občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci.
 

Silvia Kajánková
Snímka autorka

Hodnotiť článok: 
No votes yet