Nižšia daň za psa v Čadci neprešla

ČADCA. Poslanci čadčianskeho zastupiteľstva na ostatnom zastupiteľstve schvaľovali nové nariadenia o dani za psa. K výrazným zmenám nedošlo, sadzby dane za psa v rodinných domoch a bytoch, ako aj úľavy ostávajú nezmenené, novinkou je stanovenie ročnej dane za psa chovaného v podnikateľskom objekte alebo v prevádzkarni právnickej či fyzickej osoby podnikateľa vo výške 30 eur.

Najväčšiu diskusiu vyvolala sadzba dane za psa v bytoch. „Daň za psa, ktorá je vo výške 66 eur, nemá na Slovensku konkurenciu,“ uviedol poslanec Ján Drobil. Tvrdí, že práve vysoká daň núti majiteľov psov k obchádzaniu zákona a k neplneniu si povinností. „Neprihlásia ho, pretože náklady na psa sú pomerne vysoké a zákon obchádzajú tým, že si psa prihlásia v okrajovej časti u známeho za 5 eur,“ povedal poslanec.

Dôsledkom je menší príjem do mestskej pokladnice a znečistenie sídlisk, pôvodcami ktorých sú práve neprihlásení majitelia psov. „Ďalších cca 500 psov je neprihlásených a práve uvedení neplatiči spôsobujú znečisťovanie životného prostredia,“ argumentoval Ján Drobil.

Zníženie doterajšej sadzby za psa v bytových domoch na 50 eur by malo podľa jeho slov daný problém vyriešiť. „Aby sa situácia zlepšila, nemali by sme určite zvyšovať daň za psa, ale práve naopak, daň za psa znížiť, aby bola dostupná pre všetkých občanov a na základe toho platilo viacej občanov,“ informoval Ján Drobil. Vo svojom návrhu zároveň predložil i spôsob využitia príjmu z daní za psa. Mesto by malo podľa neho polovicu celkového príjmu investovať do zabezpečenia nádob na psie exkrementy, rukavíc, jednorazových vreciek a zvyšnú časť vyčleniť pre mestskú políciu. „Aby mali väčšiu motiváciu,“ zdôraznil poslanec. Zároveň navrhol zvýšené monitorovanie sídlisk zo strany mestskej polície a väčšiu zainteresovanosť poslancov pri riešení problému. „Aj poslanci majú svoju úlohu, som však názoru, že si ju adekvátne neplnia. Bolo by vhodné, aby sa na problém ohľadne psov zamerali viac, prípadne nenahlásených psov ohlásili a spolupracovali s mestskou políciou,“ poznamenal Ján Drobil.
 

Poslanci boli proti zníženiu poplatkov

Návrh poslanca Jána Drobila poslanci neschválili. Zo 17 prítomných boli 3 proti, 9 sa zdržali a 6 nehlasovali. Zásadne proti bola poslankyňa Mária Blendovská a Oľga Kostková. Mesto je podľa ich slov zasypané psími exkrementami a ich chov v byte obmedzuje ostatných vlastníkov. „Je potrebné brať do úvahy občanov, ktorí bývajú v byte a obťažuje ich to,“ uviedla Mária Blendovská.

Nepodporili ani oslobodenie občanov nad 62 rokov

Návrh na zníženie veku pri oslobodení od dane za psa zo 70 na 62 rokov predniesol poslanec Peter Glasnák. Domnieva sa, že daná veková skupina je zodpovedná, a preto si vzhľadom aj na svoje príjmy zaslúži úľavy. „Mesto je voči nim necitlivé a nesociálne. Ak majú príjem 400 eur a z toho majú ešte zaplatiť 66 eur za psa, to je hrozné a nie motivačné,“ zdôraznil Peter Glasnák. Prednesené argumenty väčšiu časť poslancov nepresvedčili, návrh nezískal potrebný počet hlasov a nebol schválený.
 

Silvia Kajánková
Snímka archív

Hodnotiť článok: 
No votes yet